Albert 2

לשמור את הצחוק בכספת

המשך קריאה

הצורך שלנו לשמור על רכושנו עשוי לנבוע מסיבות שונות, אם כדי לשמור חפצי ערך יקרים כגון יהלומים, תכשיטים ואפילו כסף מקומי או כסף זר, או אם כדי לשמור חפצים בעלי ערך רגשי רב כגון יומנים, חפצים העוברים בירושה, או מסמך בעל ערך והשפעה כגון צוואה, חוזים או נושאים שהם בגדר סוד.
לשם כך נוצרו כספות, ככל שערך האוצר גדול יותר, אם ערכו הרגשי ואם ערכו החומרי – כך הכספת תהיה משוריינת יותר וחסינה יותר.
היה אדון יקר, איש עשיר כקורח, וכמו באגדות או במשלים עממיים – איבד את כל רכושו כאשר הימר עליו. הרי ידוע שמי שיש לו ממון רב, כלומר שאין לו בעיות פרנסה, ימציא בעיות יש מאין, הגם שהדבר כרוך בהתמכרויות אפלות כמו הימורים.... עד שפל המדרגה הגיע הבחור, והכיר את צדו השני של המטבע – העוני, הדלות, הרעב והקור. אבל בדבר אחד הוא זכה, זכייה ללא מחיר, זכייה שאינה זקוקה להגנת כספות. הוא זכה בחברים. כעשיר היה בודד ומבודד, בעוד שכעני, היו תמיד מי שחלקו עמו פרוסת לחם, בקבוק שתייה ומצע לשינה. בוקר אחד, השכם השכם, כשרק הבהובי אור עלו, הוא שמע קולות שלא התחברו לו לשום חלק שחווה עד כה בחייו.... הוא שמע צחוק מתגלגל, מדבק, שלא ניתן להתעלם ממנו, הוא חייך לעצמו וחשב אולי הוא כל כך מאושר בעוניו שהוא כבר לא שומע כבימים עברו. הוא פחד להאמין שיש משהו שיכול לגרום לאנשים לצחוק ללא גבולות. בלי שישלטו במעשיהם, הוא החל לצעוד בעקבות הקולות..... אוזניו מתחדדות ומחפשות את מקור האושר, והוא חושש שמא ייגמר החלום. אך הוא לא תם עד אשר הוא מצא מאין נבע. בבניין עלוב בקצה הרחוב שבפינתו מפל לגינה, ראה גיבורנו אור בוקע מאחד הפתחים, הוא לא הכיר את המקום, הוא ידע שבמקום שכזה אין איש מחביא אוצרות בתוך כספות ואולי דווקא במקום כזה טמון אושר נשגב. הוא עלה במעלה המדרגות, הקול הולך וגובר, עד שהגיע לדלת פתוחה למחצה ודרכה בוקעים קולות צחוק מהדהדים, מתגלגלים, מתמחזרים, ועל הדלת חרוט – כאן עושים יוגה צחוק.
איש העולם הגדול הוא האיש שלנו, מכיר מקומות שבהם שוהים אנשים חשובים ונכבדים, תמיד זלזל משהו באנשים שעסקו ברוחָניות, ודאי רוחניות שמתבטאת במדיטציה, ביוגה, בטאי צ'י וכדומה, ובאלה נכללת כמובן יוגה צחוק, למעשה הוא בכלל לא ידע שיש דבר כזה, בקושי את המושג צחוק הוא הכיר.
כמה פתלתלות דרכי העולם, כל אחד יכול להאמין בסיבות לתהפוכות הגורל של פלוני, אם רצון האל ואם הגורל – תהפוכות שכאלה קורות לאנשים בכל העולם, עני מרוד עשוי להתעשר ולשכוח מניין בא, בעוד עשיר מופלג יכול להיוותר ללא פרוטה בכיסו, וכל אשר נותר לו הוא לעושת יוגה.
לחצו כאן לכניסה לאתר דרך האבן לפרטים

Albert 2

מקווים שנהנתם מהאתר שלנו

צור קשר